Acasa contact@smartteach.ro 0763 200 294
Acasa contact@smartteach.ro 0763 200 294

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare,
date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra
datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Entitatea ce prelucrează datele dvs personale
SC ANDREEA SMART TEACH 2017 SRL, persoană juridică de naționalitate română, inregistrata cu nr. Reg com. J23/1526/2017, având CIF 37361730, denumita Centrul Educational Smart Teach sau Smart Teach.

Ce date stocam
Datele dumneavoastră personale (și ale copiilor dumneavoastră minori) pe care le colectăm și prelucrăm sunt: numele și prenumele, domiciliul, adresa de e-mail, CNP-ul, numărul de telefon, codurile de identificare client/identificator online, datele de facturare, informațiile bancare (în cazul necesității restituirii sumelor de bani), contul de social media, numărul de telefon și imaginile (foto sau video) ale minorilor pentru care v-ați exprimat în mod expres acordul. Aceste date au fost sau sunt colectate în relația desfășurată în trecut sau care este în curs de desfășurare și pentru care v-ați exprimat consimțământul potrivit legislației în vigoare.
Depunem toate eforturile să păstrăm aceste date în deplină siguranță și să le folosim doar în scopurile permise de lege și de dumneavoastră. În orice moment vă puteți răzgândi și ne puteți solicita să ștergem datele dumnevoastră din baza noastră de date, ca urmare a retragerii acordului dumneavoastră exprimat
anterior. Aveți posibilitatea de a ne contacta la adresa de email contact@smartteach.ro. Conform dispozițiilor legii naționale (Lg. 677/2001) și a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) avem obligația să administrăm datele dumneavostră cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Scopul prelucrării de date cu caracter personal
Procesăm datele dumnevoastră cu caracter personal în urmatoarele scopuri/destinaţii:
– desfășurarea activităților educaționale si informare/comunicare
– marketing si statistică
– website – www.smartteach.ro
– retele sociale

Durata de stocare a datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale nu sunt reţinute pentru o perioadă mai mare decât cea necesară scopului în care au fost colectate. Datele personale sunt păstrate şi reţinute:
– cel puţin pe durata în care informaţiile sunt utilizate pentru a vă furniza un serviciu;
– conform cerinţelor unei legi, ale unui contract sau în legătură cu obligaţiile legale;
– doar atâta timp cât este necesar pentru scopul în care au fost colectate, conform prevederilor legilor în vigoare sau oricărui contract;
– perioada de-a lungul căreia procesăm/prelucrăm datele dumnevoastră personale în scop de marketing & statistică, având temei consimțământul dumnevoastră valabil, începe de la acordarea consimțământului și se încheie la retragerea lui.

Date personale transmise către alți destinatari
Pentru a vă oferi servicii și informații cât mai adecvate și mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Andreea Smart Teach 2017 SRL (Smart Teach) sau în alte scopuri legitime, este posibil să transmitem datele personale către autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, parteneri și/sau
furnizori externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurândune totodată că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumnevoastră (spre exemplu, clauze
contractuale standard, existența unor reguli corporatiste obligatorii etc).

Despre noi

Smart Teach s-a născut din dorinţa de a oferi copiilor o metodă nouă, veselă şi interactivă de a învăţa!

Motto-ul nostru „Learning is fun!” incorporează această intenţie și suntem foarte fericiți experimentăm, împreună cu copiii, un alt mod de a aborda procesul de învățare.

La Smart Teach râdem, ne bucurăm, dar mai ales învățăm. Metodele noastre de predare sunt moderne și vin în sprijinul fiecărui elev în parte!

Articole recente

Ce fac atunci cand copilul meu nu vrea sa invete?
24 ianuarie 2023
Copiii si tehnologia - Smart Teach
Copiii si tehnologia
2 august 2022
Engleza pentru Adulti Smart Teach
Tu știi engleză ?
12 octombrie 2020